kategorie

Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE

Přijaté zboží je poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte! Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

 

Zboží je nekompletní nebo neodpovídá objednávce

Pokud zboží neodpovídá objednávce nebo je nekompletní ihned nás kontaktujte.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dní. 

 

Jak reklamovat?

 1. Vyplňte reklamační formulář
 2. Přiložte reklamační formulář a odešlete zboží k reklamaci na adresu:
  Psí centrum ŠVEPS, s.r.o.
 3. Zboží bude do 30 dní opraveno, vráceny peníze či vyměněno dle dohody prodávajícího s kupujícím

 

Pro další informace si pozorně pročtěte REKLAMAČNÍ ŘÁD.


 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží zakoupené na našem eshopu www.sveps.cz lze bez udání důvodu vrátit během zákonné 14 denní lhůty - ta začíná běžet datem převzetí zboží. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ. 


Doporučujeme vrátit v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má www.sveps.cz nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.


14 denní lhůta

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).


Co přiložit k vrácenému zboží?

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře: Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu (faktury), který jste obdrželi na svoji e‑mailovou adresu. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.


Jaké zboží nelze vrátit?

Zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím
Zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal či obal porušil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 

Jak zboží vrátit

 1. Pokud zboží vracíte ve 14 denní lhůtě přiložte prosím vyplněný formulář: Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.
 2. Zboží a formulář o odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:
  Psí centrum ŠVEPS, s.r.o.
  Bukovinka 139
  679 05 Křtiny
 3. Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.